Werkzaamheden

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de taken van de bewindvoerder zijn, maar ook welke taken niet onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder vallen.

Wat kan een bewindvoerder voor mij regelen?

 • Het openen van een beheerrekening en een leefgeldrekening op naam van de cliënt.
 • Het betalen van alle vaste lasten vanaf de beheerrekening als er voldoende saldo is.
 • Het betalen van rekeningen vanaf de beheerrekening als er voldoende saldo is.
 • Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks het leefgeld.
 • Het opstellen van een budgetplan waarin wordt weergegeven wat de inkomsten, de uitgaven, de reserveringen en eventueel aflossing schulden zijn.
 • Het aanvragen en/of controleren van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag, uitkeringen en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten voor de bewindvoering. Het is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de cliënt of er ook daadwerkelijk bijzondere bijstand wordt toegekend. Deze beslissing wordt door de gemeente genomen.
 • Het aanvragen en/of controleren van verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA-, inboedel- en uitvaartverzekering) en het afhandelen van declaraties.
 • Het afhandelen van de post van instanties die betrekking hebben op de financiën.
 • Wanneer er schulden zijn, worden de schulden geïnventariseerd en de schuldeisers, de incassobureaus en de deurwaarders ontvangen een brief met de mededeling dat er bewind is uitgesproken. Als de schuldbedragen duidelijk zijn, wordt er een schuldenoverzicht gemaakt.
 • Als de schulden in 1 keer of met een betalingsregeling afbetaald kunnen worden, wordt daarmee gestart zodra dat financieel mogelijk is.
 • Bij problematische schulden moet eerst de financiële en de persoonlijke situatie stabiel genoeg zijn, daarna bekijkt de bewindvoerder of het traject bij de schuldhulpverlening bij de gemeente opgestart kan worden.
 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen belastingjaar.

Wat kan een bewindvoerder niet voor mij regelen?

 • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.
 • Het aanvragen van een DigiD (DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar).
 • Het aanleveren van medische gegevens.
 • Het zoeken van woonruimte of een betaalde baan.