Vraag en Antwoord

Hoe meld ik mijzelf (of iemand anders) aan voor beschermingsbewind?
Er zijn verschillende manieren om u aan te melden:
Telefonisch: op mobiel nummer 06 – 46 20 48 31
Of per e-mail: info@petersenbewindvoering.nl

Ik heb me aangemeld en hoe nu verder?
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt Petersen Bewindvoering contact met u op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waarom u bewind wilt aanvragen en wat ik voor u als bewindvoerder kan betekenen. Het is belangrijk dat vooraf de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Als u besluit dat beschermingsbewind voor u de juiste oplossing is, wordt de aanvraagprocedure bij de rechtbank gestart.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure bij de rechtbank?
De rechtbanken ontvangt veel aanvragen, waardoor de gehele aanvraagprocedure zeker 3 tot 4 maanden in beslag neemt. Op een gegeven moment ontvangt u een brief voor een zitting bij de rechtbank om de aanvraag met u te bespreken. Deze zitting is informeel en ik ben er als uw bewindvoerder bij aanwezig. Vervolgens wordt op zitting het bewind uitgesproken door de kantonrechter. Ongeveer 2 weken later ontvangt u per post de beschikking waarin staat dat bewindvoering is uitgesproken en dat Petersen Bewindvoering is benoemd tot uw bewindvoerder. Daarna kan Petersen Bewindvoering starten met de werkzaamheden als bewindvoerder.

De beschikking is binnen en hoe nu verder?
Als Petersen Bewindvoering de beschikking heeft ontvangen, wordt op naam van de cliënt een beheergeldrekening en een leefgeldrekening geopend. Op de beheerrekening worden alle inkomsten gestort en worden alle vaste lasten van betaald. Op de leefgeldrekening wordt het leefgeld voor de cliënt gestort. Tevens wordt naar alle betrokken instanties een brief gestuurd  met het verzoek om de beheerrekening in hun systeem op te nemen. Op deze manier gaan alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening lopen.

Ik ontvang thuis post, wat moet ik hiermee doen?
Petersen Bewindvoering kan geen postblokkade instellen. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Alle betrokken instanties ontvangen een brief met het verzoek om het correspondentieadres te wijzigen en de post naar Petersen Bewindvoering te sturen. Mocht u toch nog post ontvangen die betrekking heeft op uw financiën, dan dient u deze post door te sturen naar Petersen Bewindvoering.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld?
Petersen Bewindvoering kan pas leefgeld uitbetalen wanneer uw inkomen binnenkomt op de beheerrekening én als er voldoende geld op de beheerrekening staat. Het leefgeld wordt wekelijks op woensdag of maandelijks op de 1e dag van de maand op de leefgeldrekening gestort.

Wat moet ik doen als ik (onverwachts) extra uitgaven heb?
U kunt telefonisch contact opnemen via het telefonisch spreekuur of u kunt een mail sturen. Vervolgens wordt er bekeken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd voldoende geld op de beheerrekening staat voor extra uitgaven.

Kan Petersen Bewindvoering voor mij sparen?
Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven en of u wel of geen schulden heeft, kan er voor u worden gespaard.

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?
U kunt inloggen in het computersysteem dat door Petersen Bewindvoering wordt gebruikt om uw financiën te beheren. U kunt zo altijd inloggen om alle inkomsten en uitgaven bekijken. Tevens is het budgetplan en, indien van toepassing, een recent schuldenoverzicht te zien.

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?
Bewindvoering wordt standaard voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als u wilt dat de bewindvoering wordt opgeheven naar verloop van tijd dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. De kantonrechter beslist of het bewind dan wordt opgeheven.