Disclaimer

De website petersenbewindvoering.nl is eigendom van Petersen Bewindvoering. Hierbij is veel aandacht besteed aan de samenstelling van de informatie op deze website en wordt regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie gecontroleerd.

Wijzigingen aan de website
Petersen Bewindvoering mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van informatie
Alle rechten op alle informatie op de website petersenbewindvoering.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan Petersen Bewindvoering. Gebruik van informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Petersen Bewindvoering.

Aansprakelijkheid
Petersen Bewindvoering sluit alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirect geleden schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website petersenbewindvoering.nl of met het gebruik van informatie die op deze website staat weergegeven.