Problematische schulden

De afgelopen jaren zijn de schulden in Nederland fors toegenomen. Steeds meer Nederlanders kunnen niet meer op tijd alle vaste lasten betalen en als er schulden zijn ontstaan, is het steeds moeilijker om deze op te lossen.

Er is sprake van problematische schulden als iemand niet meer aan zijn lopende betalingsverplichtingen kan voldoen en de schulden niet meer kan afbetalen met een betalingsregeling. Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe wetgeving voor beschermingsbewind van kracht die regelt dat het hebben van problematische schulden een reden is om bewind aan te vragen.

Op het moment dat een cliënt schulden heeft en het bewind is uitgesproken, worden de schulden geïnventariseerd. De schuldeisers, de incassobureaus en de deurwaarders ontvangen bericht dat bewindvoering is uitgesproken en dat er geen financiële ruimte is voor het aflossen van de schuld. Hiermee kan er voor de cliënt meer rust gecreëerd worden.

Nadat alle schulden bekend zijn, bekijk ik samen met de cliënt of u in aanmerking komt voor een traject van de schuldhulpverlening bij uw gemeente. Belangrijke voorwaarde is dat er geen nieuwe schulden meer zijn gemaakt vanaf het moment dat het bewind is aangevraagd. Tevens stelt de schuldhulpverlening als voorwaarde dat naast uw financiële situatie ook uw persoonlijke situatie stabiel moet zijn om met het traject te kunnen starten. Samen met de cliënt probeer ik er naar toe te werken dat deze stabiliteit er komt.